شرایط خرید

شرایط خرید

برای خرید از سایت ما ابتدا باید عضو سایت شوید و بعد از تایید نام کاربری شما میتوانید از سایت خرید نمایید 

شرایط عضویت و خرید:
الف -پروانه کسب و کارت ویزیت در زمینه برق  یا  الکتریک و یا هوشمند سازی

ب- شرکت که در اساسنامه موضوع هوشمند سازی ساختمان جز فیلد فعالیت باشد

ج- فروشگاه اینترتی با مجوز 

د-فروشندگان سایت های مارک پلیس market place (ماننده دیجیکالا و..) .)